Polityka Cookie

Wszystko o "ciasteczkach"

Firma KompSystem Piotr Kowalik; ul. 20 Października 5; 63-000 Środa Wielkopolska jest w pełni świadoma odpowiedzialności jaka jest związana z ochroną prywatności użytkowników internetu, którzy odwiedzaja naszą stronę. Strona badana jest wyłacznie przez systemem Google Analytics do celów statystki ilościowej.

Niniejszy dokument definiuje zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w trakcie działania systemu stat4U.

Zasady postępowania z danymi, które są gromadzone o internautach odwiedzających strony naszych klientów.

KompSystem nie gromadzi danych osobowych o internautach. Imię, nazwisko, płeć, wiek, adres zamieszkania są anonimowe. System stat4u zbiera następujace dane techniczne: system operacyjny, typ przeglądarki, numer IP, jeśli jest to możliwe dodatkowo : rozdzielczość monitora, nazwa hosta, referer.

KompSystem nie wiąże danych o internautach zbieranych w trakcie działania systemu stat4u z żadnymi bazami danych, które zawierają dane osobowe.

KompSystem nadaje cookies internautom odwiedzającym strony klientów w celu identyfikacji pojedynczych użytkowników internetu.

Postępowanie z informacjami gromadzonymi o witrynach naszych klientów.

KompSystem gwarantuje pełną poufność dotyczącą wyników działania systemu stat4u analizującego ruch na witrynie klienta. Informacje zbierane w czasie badania nie są i nie będą ujawniane jakimkolwiek podmiotom pod jakąkolwiek postacią za wyjątkiem organó ścigania.

KompSystem nie wpływa w żaden sposób na wyniki analiz, w szczególności nie może modyfikować wyników pomiaru, ani danych źródłowych.

KompSystem pozostawia sobie prawo do wykorzystania przetworzonych informacji dotyczących witryn klientów jedynie w celu tworzenia i prezentowania zagregowanych raportów dla całości badanych witryn. Raporty te prezentowane będą jedynie w formie zagregowanej, która daje gwarancję ochrony informacji dotyczących pojedynczej witryny. Na ich podstawie nie możliwe będzie odzyskanie jakichkolwiek danych dotyczących poszczególnych witryn.

zostań naszym fanem